• kenburns1
  Vores støttekontaktpersoner er synlige og ansvarlige voksne, man kan stole på og få hjælp af
 • kenburns1
  Milen afdækker de unges mål og ønsker med livet, så de unge kan komme i gang med voksenlivet
 • kenburns1
  Milen's støttekontaktpersoner sætter de unges kompetencer i fokus
 • kenburns1
  Stort netværk - Mange muligheder

Velkommen til Milen

Projekt Milen er en organisation, som arbejder helhedsorienteret med udsatte børn og unge. Milen tilbyder kommuner en støttekontaktpersonsordning eller mentorordning med fokus på den unge og deres nærmeste.

Efter sociale pædagogiske metoder og med god brug af vores tværfaglighed, er Milen en løsning for unge.

Vi er fleksible, og vores tilgang til unge er helt central i Milens pædagogiske indsats, som bygger på åbenhed, respekt og tillid. Vi opbygger gensidig tillid og respekt gennem meningsfulde relationer til de unge.
I Milen arbejder vi målrettet, for at sikre de bedste muligheder. Muligheden for succes handler om alsidighed og ekspertise.

Milens styrke ligger i netværkets størrelse og omfanget af professionelle, som bidrager med værdifuld viden og erfaring.
Milen’s netværk har til formål og skabe rammer og muligheder for udveksling af viden og erfaringer imellem støttekontaktpersonerne. Nyeste tendenser og seneste forskning er afgørende for de professionelle. Milen’s netværk tiltrækker, fastholder og udvikler dygtige støttekontaktpersoner eller mentorer, som kan løfte mange forskelligartede opgaver indenfor børn- & ungeområdet.
Vi matcher på alle områder. Et rigtigt match er altafgørende for, at vi kan tage et skridt i den rigtige retning.